Group Leader

Dr. Guoliang Cui

Dr. Guoliang Cui

Postdoc Fellow

Dr. Jingxia Wu

Dr. Jingxia Wu

PhD Student

Nina Weisshaar

Nina Weisshaar

Technician

Kerstin Mohr

Kerstin Mohr

to top